Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.

ID06 på våra arbetsplatser

ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är ett standardavtal som tagits fram av Byggbranschen i samverkan, för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Syftet är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen genom transparens.

Ökad trygghet och sund konkurrens genom ID06

Alla som arbetar på Hedin Construction arbetsplatser ska bära ID06-kort väl synligt och följa ID06-regler. Syftet är att skapa säkrare arbetsplatser och försvåra för obehöriga att vistas på våra byggarbetsplatser. Med ID06 skapar vi tryggare och säkrare arbetsplatser, stärker den sunda konkurrensen samt försvårar för svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Anmälan vid ankomst till våra arbetsplatser

Första gången du kommer till en av våra arbetsplatser måste du registrera dig på vårt platskontor och gå igenom våra ordnings- och skyddsregler, svara på ett frågeformulär och ange närmast anhörig. Först därefter bereds du tillträde till arbetsplatsen.

Läs mer om ID06 på www.id06.se

Korta Fakta ID06

  • ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

  • Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

  • ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06-systemets tre grundläggande principer

  • Företag i ID06-systemet ska uppfylla lagkrav för näringsverksamhet

  • Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en säkerställd identitet.

  • Arbetsgivarsambandet mellan företag och individ ska vara säkerställt.