Tuve Bygg byter namn till Hedin Construction och får ny VD

Emil Löveryd tillträder som ny VD i samband med att Tuve Bygg inleder en kraftfull framtidssatsning under det nya namnet Hedin Construction.

Hedin Groups helägda byggkoncern Tuve Bygg byter namn till Hedin Construction. Namnbytet sker efter en noggrann och gedigen genomlysning av verksamheten som har följts av ett intensivt arbete med att forma organisationen för framtiden. Det nya namnet markerar inte bara en ny era för företaget, utan signalerar även dess genuina engagemang för kvalitet, utveckling och kundnöjdhet.

I samband med denna nystart tillträder Emil Löveryd, nuvarande Regionchef, Region väst på Tuve Bygg, som ny koncernchef och VD för Hedin Construction från och med den 1 december 2023. Han efterträder Johan Eriksson, som sedan april 2023 har lett företaget och det omfattande arbetet med att genomlysa verksamheten.

”Jag vill rikta ett varmt tack till Johan Eriksson för att han genomfört det uppdrag som han rekryterades för på ett föredömligt vis. Grunden för en framgångsrik och kraftfull satsning är lagd och styrelsen är övertygad om att Emil är rätt person att leda Hedin Construction i framtiden och leverera positiva resultat för kunder, samarbetspartners och anställda”, säger Hedin Groups ägare och koncernchef Anders Hedin.

Emil Löveryd, tillträdande koncernchef och VD för Hedin Construction säger: ”Jag är hedrad och glad över förtroendet att leda Hedin Construction. Tillsammans med våra kompetenta medarbetare ser jag fram emot att fortsätta vår resa inom våra tre affärsområden entreprenad, byggservice och snickeri – och med fullt engagemang leverera innovativa lösningar och högsta kvalitet i varje led.”