Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.
Jonas PetterssonSilhuett av en manSilhuett av en kvinnaSilhuett av en person

Jonas Pettersson

VD Hedin Construction Byggservice
jonas.pettersson@hedinconstruction.se072-885 34 81
Petter LarssonSilhuett av en manSilhuett av en kvinnaSilhuett av en person

Petter Larsson

Arbetschef, Hedin Construction Byggservice
petter.larsson@hedinconstruction.se072-885 34 31

International School of the Gothenburg Region

Vi har fått uppdraget av Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg att bygga en ny skola för International School of the Gothenburg Region, ISGR. Den nya byggnaden, som uppförs i anslutning till den nuvarande, ska ge plats för elever i årskurs 3 till 6 och har förutom 15 nya klassrum, även musiksalar, rörelsesal, tillagningskök och matsal. 

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen och ligger nära Wavrinskys plats på Guldheden i Göteborg. I dagsläget har skolan verksamhet för elever i årskurserna F-5, där de internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar. Skolans internationella elever studerar här under en period då deras föräldrar jobbar på något industriföretag eller universitet i Göteborgsregionen.

ISGR är en växande skola och har idag över 1200 elever från 65 länder över hela världen och är i behov av fler elevplatser. Under ett antal år har skolan löst behovet med tillfälliga paviljonger och tack vare den nya byggnaden får skolan plats för ytterligare 400 elever.

Miljön i området har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram. Skolan delar skolgård med flera andra skolor i området där verksamheten ska pågå som vanligt under tiden den nya skolan byggs.

Byggstart planeras till februari/mars 2023 och den nya delen av skolan planeras stå färdig sommaren 2025 för att välkomna de nya eleverna till att höstterminen startar 2025.

Visionsbild: White Arkitekter

Kontaktperson

Mathias Svensson

Mathias Svensson

Arbetschef Samhällsbyggnad
072–885 34 11mathias.svensson@hedinconstruction.se

Korta fakta

Storlek
5 500 kvm
Byggstart
Vintern 2023
Färdigställt
Sommaren 2025
Region
Väst
Beställare
Stadsfastighetsförvaltningen