Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.

Vårt sätt att arbeta

Vårt namn till trots handlar Hedin Construction mer om människor än byggnader. Därför är vi måna om att verka i en företagskultur där människor mår bra. För oss innebär hållbarhet inte bara högt ställda krav på miljömärkningar och ISO-standarder. Det betyder även att medarbetare, partners och uppdragsgivare känner sig sedda och trygga. Genom att arbeta i nya konstellationer, där vi verkar i öppenhet och tillit, kommer allas kompetenser till sin rätt och vi bygger upp goda relationer mellan alla inblandade. Med en grundtrygghet i bolaget tar vi oss an projekt och möter kollegor, kunder och våra medmänniskor i samhällena runt omkring oss med stort engagemang.  

Värderingar som lever

På Hedin Construction lever vi våra värderingar – Trygga, Utvecklande, Värdeskapande och Engagerade. Värderingarna är våra dagliga ledstjärnor och ett stabilt fundament som vi alla enas kring när vi gemensamt skapar värde för våra kunder. Värderingarna formar vilka beslut vi fattar och hur vi bemöter kollegor och vår omvärld. Vi månar om varandra och förstår värdet av att bygga goda relationer till människorna omkring oss. Det öppna och omtänksamma arbetsklimatet skapar trygghet och engagemang och gör att människor vill och vågar utvecklas. Vi tror att trygga människor når längst! 

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid

Att bry sig är viktigt för oss, i projekt och i samhället i stort. Som ledande byggbolag har vi inte bara ansvar för våra medarbetare och partners, utan också för det samhälle vi verkar i. Förutom att se till dem som medverkar i våra projekt, engagerar vi oss också kontinuerligt i olika sociala insatser för att underlätta för människor som lever i utsatthet. Hedin Construction har ställt sig bakom "Färdplanen för Fossilfri Konkurrenskraft i Bygg- och anläggningssektor", som tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan verka för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. Certifiering av byggnader, klimatberäkningar, minimera transporter och avfall samt arbeta aktivt med metod- och materialval, är exempel på hur vi arbetar för att bidra till en mer hållbar bransch. Hedin Constructions hållbarhetsarbete är integrerat i vår affärsmodell, vilket gör att vi alltid väger in miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i det vi gör.

Hedin Constructions modell för hur hållbarhetsarbetet är kopplat till FN's 17 globala mål för hållbar utveckling.

Tuve Byggs globala mål

”Tack vare ett nära och tydligt ledarskap, våra värderingar som ett stabilt fundament och våra medarbetares kunskap och skicklighet är vi idag ett välmående företag med ljusa framtidsutsikter. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas med våra medarbetare och skapa värde för våra kunder”