Tuve Bygg bygger Omnilager i Alingsås

Tuve Bygg har fått uppdraget att bygga ett nytt högautomatiserat omnilager i Alingsås för fastighetsbolaget Inhubs. Modeföretaget Lindex som genom investeringen i det nya lagret vill säkra framtida tillväxt och säkerställa en effektiv distribution och lagerhantering i takt med Lindex fortsatta globala, digitala och hållbara expansion.

Det nya omnilagret omfattar totalt cirka 48 000 kvm lager- och kontorsyta, inklusive entresolplan på den 39 000 kvm stora bottenplattan.

Tuve Bygg har ett nära samarbete och tät dialog med beställaren Inhubs både vad gäller kalkyl och inledande projektering av Lindex nya anläggning. Det är ett komplext projekt med högt ställda krav både vad gäller konstruktion och miljöcertifiering. I linje med modeföretagets hållbarhetsambitioner har man målsättningen att uppnå miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent.

”Vi på Tuve Bygg är stolta över att få vara en del av projektet och kunna bidra med vår kompetens i ett komplext uppdrag, som ställer höga krav på oss som byggare. Att utveckla en byggnad för framtiden med miljö och hållbarhet i fokus är en utmaning vi gärna tar oss an”, säger Robert Uthberg, arbetschef på Tuve Bygg.

Den högautomatiserade och klimatsmarta anläggningen planeras att tas i drift under 2024.